Ångerrätt av biljettköp


Reglerna om ångerrätt i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Du kan dock ångra en bokning fram till dess att betalning har skett. Tänk dock på att om du väljer Klarna eller liknande betalningslösning, som betalningsalternativ är valet av detta alternativ att likställa med kort- eller bankbetalning och betalning har därmed skett genom valet av betalningsalternativ, även om fakturan ska betalas vid ett senare tillfälle.

Inställda eller flyttade evenemang


Du som biljettköpare ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt eller flyttat. Om evenemang ställs in eller flyttas bör du omedelbart kontakta Charles Dickens bokning@charlesdickens.nu
Efter beslut av arrangör/arenan kan Charles Dickens i vissa fall på uppdrag av arrangören återlösa biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt respektive flyttat evenemang, där återlösen av biljett godkänns av arrangör/arena, återbetalas inte eventuell service- /distributionsavgifter.

Ångerrätt


Vi erbjuder dig en rätt att i vissa fall ångra – d v s avboka ditt biljettköp, nedan benämnt som ångerrätt. Ångerrätten av köp innebär att du mot att du avstår från biljetten återfår biljettpriset men inte serviceavgifter och andra eventuella avgifter.
För att använda din ångerrätt så måste du begära detta senast 14 dagar innan evenemangets startdatum och dessutom inom 24 timmar efter det att du köpte biljetten. Det innebär att om du köpte biljetten mindre än 14 dagar före dagen för evenemanget (eller evenemangets startdatum) kan du inte ångra biljettköpet/bokningen.